Breivollrunden er full av fakta!

Den tre kilometer lange Breivollrunden er fin å gå for hele familien, og dere finner spennende informasjon undervegs.
Den tre kilometer lange Breivollrunden er fin å gå for hele familien, og dere finner spennende informasjon undervegs. Foto: Nina Einarson

Den nye Breivollrunden er en flott tur for hele familien. I løpet av runden vil man oppleve flott natur med innslag av interessante historiske, biologiske og geologiske funn.  

Dette er en fin tur i skogsterreng og langs kyststien. Turen har flere muligheter for startpunkt, men en fin start er ved den første parkeringsplassen ved Nesset terrasse. Her kan man starte med kyststien eller skogen først. Turen går i variert terreng i skogen og langs sjøen, og passer for både små og store. På veien kommer man innom Breivoll Gård. Dette er en ypperlig mulighet til å ta en liten pause, og nyte god mat og drikke fra kafeen. 

Videre går turen langs kyststien og tilbake til utgangspunktet - parkeringsplassen ved Nesset terrasse. Kulturstien er godt skiltet hele veien med blå maling på trærne og DNT sine skilter. Turen går på sti, i noe ulendt terreng med steiner og røtter, men også på vei. Dette er en forholdsvis lett løype, med noen brattere områder.

Nedenfor kan du lese om noen historiske, biologiske og geologiske fakta man kan oppdage på kulturstien. Skiltene med de spennende tekstene har Ås Turlag laget.

Breivolleggen - Ås kommunes svar på Besseggen

Denne fjellryggen fører deg vekk fra kyststien, og opp på Breivollåsen hvor du finner boplasser fra steinalderen og gravrøys fra bronsealderen. Her finner du også bergarter som gneis og amfibolitt. Bergartene ble dannet for 1200 millioner år siden og fjelltoppene var på den tiden rundt 10 000 meter høye. Fjellet var faktisk høyere enn Himalaya!

Breivolleggen er et hvalskrottfjell formet gjennom en rekke istider de siste 2,6 millioner år. Den er en av mange hvalskrottfjell på Breivoll. Alle har en slak støtside mot nord der isbreene kom fra, og en bratt leside mot sør, der isen plukket løs steinblokker. Skuringsstriper ble dannet da steiner ved bunnen av isen ble presset mot fjellet, mens isen skled sørover. «Myke» former oppsto i fjellet av smeltevann som strømmet under isen og sandblåste berget med grus og sand under høyt trykk.

Breivolleggen er en av mange hvalskrottfjell på Breivoll.
Breivolleggen er en av mange hvalskrottfjell på Breivoll. Foto: Nina Einarson

Breivolls minste hotell

Hotell Bie er et hotell for solitære villbier som bor alene i små hulrom og legger så lite som 5-15 egg i løpet av livet. De samler pollenkort til matpakker som plasseres sammen med eggene. 

Pollinerende insekter som bier, fluer og sommerfugler sørger for at verdens blomstrende planter får frukt og formerer seg. Særlig frukt, bær og nøtter som er gode kilder til vitaminer, mineraler og fiber er avhengig av insektene. 

Jettegryter - et overnaturlig fenomen?

Foto: Nina Einarson

På bildet under ser du en jettegryte som ble dannet for ca 11 500 år siden. Her kan du også tydelig se at Svaberget rundt er slipt ned av isen. Isbreen har beveget seg fra nord mot sør, og ført med seg steiner som har slipt ned fjellet under et enormt trykk.

På Breivoll kan du finne jettegryter flere steder. En jettegryte er et glatt og ofte sirkelformet hull i fjellet. Jette betyr troll eller kjempe, og tidligere trodde man at disse fenomenene var skapt av overnaturlige vesener. 

I dag vet vi at jettegryter blir til ved at en elv, breelv, eller smeltevann under innlandsis setter steiner og grus i turbulent bevegelse og gradvis sliper hull i fjellet.

I tidligere tider trodde man at jettegrytene ble skapt av overnaturlige vesener.
I tidligere tider trodde man at jettegrytene ble skapt av overnaturlige vesener. Foto: Ås Turlag.

Eikekongen er fredet av naturmangfoldloven

På 14-1500 tallet sto havet flere meter høyere enn i dag, og Eikekongen var en unik eik i vannkanten. Hvorfor treet ikke ble hogget kan man bare spekulere i. En mulig grunn kan være at det ble brukt som fortøyningsbåt for tømmerletere, som fraktet tømmer i Ljansbruket lenger nord i fjorden.

I dag har Eikekongen en omkrets på 5 meter, og inne i seg har det en kjerne som er full av liv. Forskning viser at mer enn 1500 forskjellige arter er knyttet til gamle, hule eiker og at flesteparten av disse er insekter.

Store eikeskoger er svært sjeldne i dag både i Norge og i resten av Europa, noe som gjør at flere av de eiketilknyttede artene er utrydningstruet.

I 2011 bestemte derfor Stortinget at hule eiketrær skal defineres som utvalgt naturtype og være beskyttet av naturmangfoldloven. Slik kan man sørge for å øke antall mulige levesteder for de utrydningstruede eikeartene. 

Norsk lov gir nå beskyttelse til eiketrær med omkrets på mer enn 2 m og synlige hule eiker med en omkrets på mer enn 95 cm.

  • Startsted: Turen har flere muligheter for startpunkt, men en fin start er ved den første parkeringsplassen ved Nesset terrasse. 
  • Turlengde: 3 km
  • Passer for: Alle 

Konkurranse

I uke 19 og 20 kjører vi en konkurranse hvor du har mulighet til å vinne lunsj for to personer i kafeen på Breivoll Gård ved å dokumentere at du har gått Breivollrunden. Meld deg på via Breivoll sin Facebook-profil.


Ha en flott og lærerik tur! 

Foto: Nina Einarson

Skrevet av Siri G. Bekkhus 12. mai 2021